kasa-business.jpg

Usługi

Sprawozdania finansowe
Rozliczenie spółki Ltd wiąże się z wnikliwym studiowaniem nie tylko rachunku wyników, lecz również dokładną analizą bilansu, zadłużenia spółki, wartości zapasów magazynowych, aktywów I pasywów spółki. Firma Ltd musi składać raporty finansowe w angielskim rejestrze firm (Companies House).

Zakładanie spółek Ltd i doradztwo biznesowe
Przed rozpoczęciem działalności bardzo ważne jest, aby wybrać odpowiednią formę prawną oraz odpowiednio przewidzieć opłacalność interesu. Prowadzimy wnikliwe analizy potrzeb i oczekiwań Klienta i pod tym kątem dobieramy najwłaściwszy dla każdego rodzaj działalności. Równie ważne jest odpowiednie funkcjonowanie i kontrola finansów firmy. Większym firmom Ltd oferujemy usługę „managment accounts”. Polega ona na sporządzaniu miesięcznych raportów o zyskach firmy i określaniu jej opłacalności, co pozwala na strategiczne planowanie i określanie jej płynności finansowej.

Podatek korporacyjny
Każda spółka Ltd ma obowiązek płacenia podatków oraz corocznego składania raportów w HMRC, tzw. CT600 (Corporation Tax Return form) z odpowiednimi załącznikami w formacie XBRL.

Rejestracja i rozliczenia VAT
Według obowiązującego prawa właściciel firmy, której obroty w dwunastu kolejnych miesiącach przekraczają ?73.000, ma obowiązek zarejestrować się jako płatnik VAT. Rozliczenia podatku VAT sporządza się kwartalnie, zaczynając od daty rejestracji. Sumowane są wówczas dochody oraz poniesione koszty. Podatek VAT jest różnicą pomiędzy podatkiem VAT zapłaconym (koszty), a podatkiem otrzymanym (dochody).

Prowadzenie listy płac
Terminowe i prawidłowe wypłacanie wynagrodzeń jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy. Jednocześnie pracodawca jest zobligowany do właściwego naliczania i odprowadzania podatków oraz składek ubezpieczeniowych, wydawania zaświadczeń o zarobkach i sporządzania wielu innych dokumentów.

Rozliczenia dla self employed
Od chwili rejestracji w urzędzie podatkowym jako self employed masz obowiązek rozliczania się z podatku do 31 stycznia każdego roku, za okres od 6 kwietnia do 5 kwietnia roku następnego. W sektorze budowlanym osoby pracujące jako subkontraktorzy, mają obowiązek otrzymywać wynagrodzenie netto, to jest po odprowadzeniu przez kontraktora podatku w wysokości 20% lub 30% w zależności, czy osoba pracująca została pozytywnie zweryfikowana przez urząd skarbowy. Dlatego też, gdy pracujesz na budowie jako podwykonawca, masz duże szanse na zwrot podatku.

Zwroty podatku (P60, P45)
Jeśli pracowałeś jako pracownik i nadpłaciłeś podatek, masz prawo postarać się o jego zwrot. Dotyczy to jedynie osób, które w danym roku podatkowym pracowały tylko jako pracownicy. Osoby, które były zarejstrowane jako self employed, muszą doliczyć swoje dochody z zatrudnienia do dochodów uzyskanych z własnej działaności gospodarczej.

Deklaracje kontraktorskie (CIS)
W budownictwie odpowiednikiem systemu PAYE jest system CIS polegający na tym, że kontraktorzy są zobowiązani odprowadzać podatek za podwykonawców w wysokosci 20% lub 30%. Mają również obowiązek składania comiesięcznych raportów do HMRC (do 19. dnia każdego miesiąca).

Egzaminy CSCS